Kürt Tarihi

Kürt Tarihine dair tüm olaylar analizler ve güncel verileri bulabilirsiniz.Tabiki kurtler.net farkıyla..

Irak’ta günümüzde özerk durumdalar.Yıllarca Irak’ta rejim ile mücadele neticesinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi kurulmuştur. Kürdistan Bölgesel Yönetiminin Kuruluşu Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kürtçe ismiyle Herêmî Kurdistan günümüzde Irak anayasasına göre özerk bir bölgedir.Kürdistan Bölgesel Yönetimi‘nin Peşmerge isminde kendi ordusu vardır.Resmi dili Kürtçenin Soranice lehçesidir.Soranice’nin yanında diğer bir lehçe olan Kurmanci lehçesiyle de...
10.03.2023
0
951
Suriye’de Kürt bölgesi olarak adlandırılan Rojava’da yaşayan Kürtler ile ilgili herşey Suriye Kürtleri,Kürtçe ismiyle Rojava’da yaşayan Kürtler sonradan göç etmiş değiller.Suriye’deki Kürtler,tarih boyunca Kürdistan Coğrafyasının bir bölümünü oluşturan bu bölgedeydiler. Suriye’de Kürt Nüfusu Ne Kadar? Suriye’de 3 milyon civarında Kürt nüfusundan söz edebiliriz.Suriye’de Araplardan sonra ikinci büyük etnik nüfusa sahiptirler.Kürtler...
10.03.2023
0
1.186
Kürtçe ismi Amed olan Diyarbakır’ın geneli Kürt(Zaza)’tür.Az olmakla beraber yerli Türk nüfus vardır.Türk nüfusu Çermik ve Çüngüş ilçelerinde toplanmıştır. Diyarbakır,Kürtlerin manevi başkenti olarak da anılmaktadır. Diyarbakır’a diğer bölgelerden memur veya başka sebeplerle geçici olarak yerleşen nüfusu bu araştırmamızın dışında tutuyoruz. Diyarbakır Kürt Nüfusu Diyarbakır nüfusu 2019 yılına göre 1.756.353 olarak açıklanmıştır. Diyarbakır’ın...
10.03.2023
1
2.187
Ağrı,Kürtçe ismiyle Agiri tarih boyunca Kürt coğrafyasının kalbinin attığı bir yer olmuştur.Siyasi olaylar katliamlar,isyanlar.. Osmanlı döneminin sonlarına doğru  Ağrı’dan çok sayıda Kürt aydını ve milliyetçi kişiler çıkmıştır.Ağrı’da Kürt bilincinin yüksek olduğu bir şehirdir. Ağrı Zilan Katliamı Hamile Kadınların Karınlarının Deşildiği Gün olarak tarihe geçen 13 Temmuz 1930 yılında Zilan Deresi...
10.03.2023
1
1.388
Afyonkarahisar’da  yerli Kürt nüfusu var mı soruları gelmektedir.Bizde burdan yola çıkarak araştırmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra çeşitli siyasi sebeplerden dolayı Doğu ve Güneydoğu’dan Afyonkarahisar‘a sürgün edilmişlerdir.Bu göçler diğer Orta Anadolu şehirlere yapıldığı kadar büyük çapta değildir. Afyonkarahisar’da çok az sayıda yerli Kürt nüfus vardır. Osmanlı döneminde Anadolu’nun çeşitli yerlerine...
10.03.2023
0
1.711
Kürtçe ismi Semsür olan Adıyaman’da Kürt nüfus çoğunlukta olmakla beraber Türk nüfusu da önemli ölçüde mevcuttur.Adıyaman tarih açısından zengin bir yerleşim yeridir.Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür. Adıyaman’da yer alan Nemrut Dağı,1987’de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmiştir. Adıyaman Kürt Nüfusu Kürtler,Adıyaman...
10.03.2023
3
4.048
Adana’da yaşayan Kürtler yerli Kürtler değildir.Bazı ilçelerde yer alan birkaç Kürt köyü dışında çoğunluk sonradan Doğu ve Güneydoğu’dan göç etmiş olan Kürtlerdir. Adana’da Kürtlerin Yoğun Yaşadığı Yerler ve Nüfus Adana,kozmopolit bir şehirdir.Her kesimden insanın önemli ölçüde bulunduğu bir şehirdir.Küçük Türkiye gibi diyebiliriz Adana için.Zira AKP,CHP,MHP ve HDP partileri güçlüdür şehirde....
10.03.2023
0
2.872
Erzincan’da önemli bir Kürt(Zaza) nüfusu mevcuttur.Erzincan’daki Kürtler(Zaza)’in çoğu Alevi inancına sahiptirler. Şunu belirtmekte fayda var ki ,maalesef Erzincan’daki Kürtlerin çoğunluğu asimile olmuş,öz benliklerini kaybetmişlerdir.Çoğunluğu anadiline yabancı bir şekilde yetiştirilmeye devam etmektedirler. Erzincan’da Kürt Nüfusu Erzincan’ın toplam nüfusu 234 bin içindeki Kürt nüfusu 100 bin civarındadır. Erzincan merkez,Refahiye,Kemaliye ve Otlukbeli ilçelerinde...
10.03.2023
1
2.580
Daha önceki Kürt Tarihi bağlamındaki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Elazığ Türkleştirme politikası çerçevesinde özellikle üstünde çalışılmış bir şehirdir.Elazığ’ın yanında Malatya ve Erzincan  şehirlerinde de bunu görmekteyiz. Bu şehirlerdeki Kürt nüfusu azaltılmış,başka coğrafyalardan da Türk toplulukları getirililerek Türkleştirme çalışmaları yapılmıştır. Elazığ Kürt Mü? Elazığ eski ismiyle Harput bölgesi Osmanlı döneminde hem...
10.03.2023
5
3.180
Şereflikoçhisar’a Kürtler 18.yy’dan önce göç ettirilmişlerdir.Şereflikoçhisar’a göç ettirilen Kürtlerin soyu Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Rewanduz bölgesinden gelmektedirler.Önce Urfa’ya daha sonraları ise Şereflikoçhisar’a göç ettirilmişlerdir. Şereflikoçhisar’da Kürtler ilçe merkezinden çok köylerde yaşamaktadır.Şereflikoçhisarlılar Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ya da başka çevrelere de taşınmışlardır. Bölgedeki Kürtler Kürtçe’nin Kurmanci lehçesini...
10.03.2023
0
1.567
Polatlı’ya Kürtler ,Kürdistan Coğrafyasının değişik yerlerinden 1700‘lerin başlarında gelmeye başlamışlardır. Osmanlı Devletinin sonlarına doğru Polatlıı’da ciddi bir Kürt nüfusu varken daha sonra Bulgaristan, Bosna, Yunanistan ve Orta Asya‘dan gelen Türk göçmenlerle, etnik yapı dengelenmeye çalıştırılmıştır. Polatlı’da milliyetçi kesimlerin etkisiyle bölgedeki Kürtler asimile olmaktadırlar. Polatlı Kürt Köyleri Kürt köylerinin hemen tamamı...
10.03.2023
0
1.617
Ankara Haymana’daki Kürtlerin göç yolculuğu.. Haymana Kürtleri Nereden Gelmişlerdir? Orta Anadolu’ya göç ettirilen Kürtler en başta Haymana’ya yerleştirilmişlerdir. Hayamana Kürtleri, Yavuz Sultan Selim zamanında göç ettirilmişlerdir. Haymana`nın doğusuna Balçıkhisar beldesinden başlayarak, Yeşilköy köyüne kadar uzanan bölgeye Şezbizinîler aşiret olarak yerleştirilmiştir. Tüm Şêxbizinî Kürtleri bu bölgeye ‘Hoz’ veya ‘Hoze’, yöre halkı...
10.03.2023
0
3.725
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler