De Facto Teizm görüşünün yanlış olduğunun delili var mı?

De Facto Teizm görüşünün yanlış olduğunun delili var mı?
Yayınlama: 27.02.2023
Düzenleme: 27.02.2023
17
A+
A-
Soru Detayı

– Teistik Agnostisizm ile De Facto Teizm birbirlerinden farklıdır. Teistik Agnostisizm “Tanrı’nın var olduğunu düşünüyorum; ancak buna rağmen varlığı veya yokluğunun bilinemeyeceği kanaatindeyim.” şeklindeki görüştür. De Facto Teizm “Tanrı’nın var olduğundan %100 emin değilim; ancak hayatımı, Tanrı’nın var olduğu varsayımına göre yaşamayı tercih ederim.” şeklindeki görüştür.
– Ayet ve hadislere göre De Facto Teizm görüşünün yanlış olduğunun delili var mı?
– “Zerre kadar imanı olan cennete girecektir.” hadisine göre De Facto Teizm’e inanan biri Ehli Necat olamaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İman, şüphesiz bir yakin bilgisi ve kabulü anlamına gelir. Dolayısıyle yakin ya da şüphesiz ve tereddütsüz iman bir niteliktir. Bu niteliği taşıyan zerre miktardaki bir kesinlik ifade eden kalıcı duygu ve bilinç durumu esastır.

Kur’an-ı Kerim’de iman ve esasları hususunda şüphe ve tereddüt içerisinde olanların kesinlik niteliğini verecek bir niceliğe sahip olmadıkları ve makbul iman zümresine dâhil olmadıkları çok kere ve açık bir biçimde belirtilir.

Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. (Hud, 11/111)

Hayır, onların bilgileri, bu dünyadayken, ahirete ulaşamaz; hayır, onlar, ahiret hakkında şüphe içindedir; hayır, onlar ahiret hususunda kördür. (Neml 27/66)

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.(Kaf 50/15)

Onlarla dileyip arzuladıkları şeylerin arasına bir engeldir çekildi artık, nitekim daha önce onların yolunu tutanlara da böyle olmuştu; şüphe yok ki onlar, tereddüt içindeydiler, şüpheye düşmüşlerdi.(Sebe 34/54)

O (inana)nlar, namazı dosdoğru/gereğine uygun kılarlar, zekâtı (eksiksiz) verirler, hem de ahirete kesinkes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin (kötü) işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar ‘şaşkınlık ve kalp körlüğü’ içinde bocalarlar.(Neml 27/3, 4)

Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar: ‘Allah bu misalle neyi murad etti?’ desinler. İşte Allah, böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu, insanoğluna bir öğütten ibarettir.(Müddessir 74/31)

Ey kişi! Rabbinin hangi nimetinden şüpheye düşersin?(Necm 53/55)

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.(Meryem 19/34)

Bu Kuran, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitap’ı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.(Yunus 10/37)

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz Kitapları okuyanlara sor. And olsun ki, sana Rabbinden gerçek gelmiştir, sakın şüphelenenlerden olma.(Yunus 10/94)

‘Ey Salih! Sen bundan önce, aramızda kendisinden iyilik beklenir bir kimseydin; şimdi babalarımızın taptıklarına bizi tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişedeyiz’ dediler.(Hud 11/62, 63)

O, sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O’nun katındadır; sonra bir de şüphe edersiniz.(Enam 6/2)

İlave bilgi için tıklayınız:

– İslam’a göre teistik agnostisizm’e inananlar ehli necat olamaz mı …
– William Lane Craig’in teistik anlayışına nasıl cevap verilebilir …

OY VER

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler